KASUTUSTINGIMUSED

Antud kasutustingimused kehtivad VEEBILEHELE www.bymukk.com, VEEBILEHE pakutavale TEENUSELE ja SISULE. VEEBILEHT on Mukk Cosmetics OÜ (BY MUKK) vara. VEEBILEHE külastaja või teatud sisu nagu näiteks reklaamid, e-mailid ja uudiskirjad vastuvõtja on KASUTAJA. Kasutades ja külastades VEEBILEHTE nõustud Sina kui KASUTAJA KASUTUSTINGIMUSTEGA. KASUTUSTINGIMUSTEGA mitte nõustumisel palume VEEBILEHTE mitte kasutada.

Kasutajate isikuandmed
BY MUKK töötleb ja kogub VEEBILEHE KASUTAJATE isikuandmeid, et pakkuda teenust ja hallata ning arendada kliendisuhteid. Loe lähemalt isikuandmete töötlemisest meie Privaatsuspoliitikast (link).

Intellektuaalomandi õigused ja autoriõigused
VEEBILEHES olev TEENUS ja SISU, näiteks tekst, ärinimi, tooteinfo, pildid, graafika ja kaubamärk kuuluvad BY MUKK omandisse. Kõik õigused TEENUSE ja selle SISU kohta on kaitstud ning lubatud vaid isiklikuks, mitte äriliseks kasutamiseks. Lubame sirvida, salvestada ja printida materjale ainult isiklikuks kasutamiseks. Muul juhul on keelatud kopeerida, edastada ja kasutada TEENUSE SISU ilma BY MUKK kirjaliku nõusolekuta, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

Vastutus
BY MUKK ei vastuta kulude, kadude või muude kahjude eest, mis tulenevad otsesest või mittte otsesest VEEBILEHE kasutusest või VEEBILEHEL edastatavast teabest. VEEBILEHT ei garanteeri ega võta vastutust VEEBIPOES oleva informatsiooni täpsuse või täielikkuse eest.
BY MUKK ei garanteeri TEENUSE kättesaadavust ega selle segamatut talitust ja ei vastuta tulenevate kahjude eest TEENUSE kasutamisel või selle mittetöötamisel, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

Kolmandate osapoolte teenused
VEEBILEHT võib sisaldada linke veebilehtedele, mida omavad ja haldavad kolmandad osapooled. BY MUKK ei vastuta nende veebilehtede talituse ja sisu eest. Sisenedes nendele veebilehtedele võivad nende kasutustingimused erineda BY MUKK KASYTUSTINGIMUSTEST.
 
Informatsiooni jagamine veebilehega
Informatsioon, mida VEEBILEHE kasutaja üleslaeb või saadab, peab olema tõene ja täpne. Seda tehes autoriseerib KASUTAJA VEEBILEHE kasutama seda informatsiooni, vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks KASUTAJA teavet jagas.

Küpsiste kasutamine
Me kasutame oma lehel küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse VEEBILEHTE külastades brauseri poolt külastaja seadmesse ja aitavad meil ja kolmandatel osapooltel KASUTAJAT ära tunda. Kasutame nelja tüüpi küpsiseid.

Veebilehe keele-eelistuse küpsis
Kasutatakse viimati külastatud VEEBILEHE keele koodi, et kuvada taaskülastamisel saidi maabumislehte õiges keeles.

Veebipoe ostukorvi küpsis
Kasutatakse ostukorvist maksmisviiside valimisel.

Statistika küpsised
Aitab omandada informatsiooni VEEBILEHE populaarsusest ning liiklusest. Pakub võimalust lehe haldajal pakkuda külastajale paremat ja kvaliteetsemat sisu.

Google Analytics
Kasutame Google küpsiseid, mis on osa Google Analytics teenusest. See teenus aitab meil jälgida KASUTAJATE käitumist meie VEEBILEHEL. Google võib jagada seda informatsiooni kolmandate osapooltega, kui see on seadusega lubatud või lasta kolmandatel osapooltel Google nimel analüüsida. Informatsioon kantakse üle ja salvestatakse Google serveritesse USAs ning ei ole meie poolt kontrollitav. Soovitame tutvuda Google privaatsus poliitikaga (link) ka seda VEEBILEHTE edasi kasutades.

Küpsiste lubamine, mittelubamine ja kustutamine
Kõikide kolmandate osapoolete jaoks, kes pääsevad Sinu veebibrauserisse läbi meie saidi, soovitame installida veebibrauseri plugina. Lisaks on Sul võimalus lasta oma arvutil küpsistest märku anda või need täielikult blokeerida. Kui soovid kustutada juba olemas olevaid küpsiseid enda arvutist, siis “help” nupp Sinu brauseris sisaldab juhiseid, kuidas leida faile ja kaustu, mis küpsiseid säilitavad.

Kasutades seda VEEBILEHTE nõustud Sa, et me paigutame sellised küpsised teie seadmesse ja tagate ligipääsu neile, kui külastate VEEBILEHTE tulevikus. Tulevaste küpsiste kustutamise või keelamise korral võib see mõjutada Sinu kasutaja kogemust ja ei pruugi olla võimalik kasutada teatud saidi funktsioone.

Muudatused
 Meil on õigus viia sisse muudatusi antud Kasutustingimuste juhendis. Uute muudatustega kursis olemiseks soovitame regulaarselt KASUTUSTINGIMUSTEGA tutvuda.